Tandvård i lugn miljö för hela familjen
Tandläkare i centrala Uppsala

Personuppgiftshantering

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och bra sätt.

Bland de uppgifter vi samlar in ingår namn och telefonnummer och ibland e-post för att kunna nå dig för att exempelvis ge dig information inför ditt besök hos oss. Användningen av personuppgifter är avgörande för att tillhandahålla en hög kvalitativ vård och vi samlar bara in den information som är nödvändig. Den information vi hanterar är oftast reglerad av patientdatalagen eller annan lagstiftning som dataskyddsförordningen även kallad GDPR

Vi vidtar också olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information bara kan användas som avsett och av personer med korrekt behörighet. Du kan känna dig trygg att vår personal värnar om din integritet i sitt dagliga arbete.

forsakringskassan tlf